24-saatlik-idrar-tahlili

Üriner enfeksiyon, bakteriüri ve piyürinin tanısında en sık “orta akım idrarı” kullanılır.

Orta Akım İdrarı

Herhangi bir üretra patolojisi veya katateri bulunmayan hastalarda tercih edilmesi gereken yöntemdir. İdrar toplama sırasında kontaminasyonu engellemek için hastaya orta idrarı ne şekilde vereceği ayrıntılı anlatılmalıdır. Örnek verecek kişi ellerini su ve sabunla yıkamalıdır.

İlk gelen 10-20 ml idrar dışarı, sonra gelen orta idrarın 100-150 ml’si steril idrar kabına, kalan idrar ise dışarıya/tuvalete yapılır. Steril kabın ağzı hemen kapatılır. İdrar miktarı en az 40 ml olmalıdır.

24-saatlik-idrar-tahlili
Örnek vermeden önce ;
Kadında

Kontaminasyon riski daha fazladır. Labiumlar aralandıktan sonra üretra ağzı (kadınlarda vaginal vestibulu da içerecek şekilde) sabunlu su ile silinmelidir. Sonra steril suyla ıslatılmış pet ile durulandıktan sonra steril petle kurulanır.
Erkekte

Sünnetli erkeklerde herhangi bir temizlik işlemine gerek yoktur. Sünnetsiz erkeklerde ise aynı kadınlardaki sünnet derisi aralanarak gerekli temizlik işleminden sonra örnek verilmelidir. Temizlikte dezenfektan madde kullanılmamalıdır. Aksi halde kültür sonuçlarının negatif çıkmasına sebep olabilir.

 

Genel prensipler:

İdrardaki bakteri sayısı, idrar yolları enfeksiyonlarını tanımlamada önemlidir. Bekletilen idrarda bakteriler hızla üreyip çoğalırlar.

 1. İdrar alındıktan sonra hemen ekim yapılmalıdır veya laboratuvara hemen ulaştırılamıyorsa en geç 2 saat bekletilmelidir.
 2. Hemen gönderilemeyen idrar örneği +4°C‟de buzdolabında 24 saat saklanabilir.
 3. Soğukta bekletme uygulanamıyacaksa özel transport besiyerleri kullanılmalıdır.
 4. Kültür için idrar yatak sürgüsünden veya torbadan asla alınmamalıdır.
 5. Sonda ile idrar torbasına alınan idrardan asla kültür yapılmaz.
 6. Virolojik kültürler için idrar, daima steril kap içinde ve buz üzerinde laboratuvara gönderilmelidir.
 7. Mikobakteri kültürü için, 3 gün arka arkaya alınan sabah idrarı gönderilmelidir. Örnek en az 40 ml olmalıdır.
 8. Schistosoma spp. gibi parazitler söz konusuysa gün ortasında çıkan tüm idrar alınmalıdır.
 9. 24 saatlik idrar ve sonda ucu kültür için uygun örnekler değildir.

Kateterizasyon/Sondayla idrar Alınması

Sonda ile idrar alımı sırasında üretradaki bakterilerin enfeksiyona sebep olma ihtimali vardır. Bundan dolayı kateterizasyon zorunlu olmadıkça tavsiye edilmez.

 • İdrar kesesi doluncaya kadar sıvı içilmelidir.
 • Üretra ağzında gerekli temizlik yapıldıktan sonra steril tekniklerle katater mesaneye yerleştirilir.
 • Kateterden ilk gelen 15-30 ml idrar dışarı alındıktan sonra orta veya son idrar steril kapta toplanır.
 • Hastanın uzun süreli kateterizasyonu varsa kültür için idrar, torbadan değil, enjektörle hortumdan alınmalıdır.
 • Hastaya takılan sonda üretraya en yakın yerinden %70 ‘lik alkolle hortumu dezenfekte edilir
 • Steril 20’lik veya 10’luk enjektörlerle alınabileceği gibi, antikoagulan içermeyen vakutainer tüple ve iğneyle de alınabilir.

Suprapubik Aspirasyon Yöntemi ile idrar Alınması

Özellikle yetişkinlerde idrar alma zorluğu olan pediatrik hastalarda, İYE konusunda karar verilmeyen durumlarda,anaerop infeksiyon şüphesinde faydalıdır.Özellikle yeni doğan, prematüre bebek ve yaşlı için uygundur.

 1. Pubis bölgesinin üstünden, bölge tıraş edilerek steril koşullarda alınır.
 2. Yetiştirilmiş personel tarafından yapılması gerekir.

Sistoskopi: Çift taraflı üreter kateterizasyonu

Bu presedür ameliyathane gibi steril bir alanda yapılmalıdır.

 1. Öncesinde idrar kesesi doluncaya kadar sıvı içilmelidir.
 2. Gerekli üretral bölge temizliği yapıldıktan sonra sistoskop mesaneye yerleştirilir.
 3. 5-10 ml idrar steril kapta toplanır ve mesaneden alındığı belirtilerek etiketlenir.
 4. Mesane irrigasyonu yapıldıktan sonra üreterin ortasına veya renal pelvise kateteryerleştirildikten sonra ilk gelen 5-10 ml idrar dışarı atılır.
 5. Sağ ve sol üreterde ayrı ayrı ikişer örnek alınır ve ilk gelen örnekle beraberlaboratuvar gönderilir.

Mesane yıkama testi :

 1. Testten önce mesane çıkışı forse edilir.
 2. Gerekli üretral temizlik yapıldıktan sonra sürekli kateter mesaneye yerleştirilir.
 3. İlk gelen idrar steril kapta toplanarak buzdolabına koyulur.
 4. Boşalan idrar torbası steril serum fizyolojik ile yıkanır.
 5. Yıkamadan sonra 10 dk aralarla 5-10 ml üç kez örnek toplanır ve ayrı ayrı etiketlenir.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir