1. Biyokimya Tahlilleri

 • Kan şekeri (açlık, tokluk)
 • Üre
 • Kreatinin
 • Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • Fosfor
 • Kalsiyum
 • Total protein
 • Albumin
 • Ürik asit
 • Total Bilirubin
 • Direk Bilirubin
 • Amilaz
 • CK
 • CK-MB
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • ASO
 • CRP
 • RF

 

2. Hormon Tahlilleri

 • T3: Total T3
 • T4: Total T4
 • FT3: Serbest T3
 • FT4: Serbest T4
 • TSH: Tiroid-Stimulating Hormon (Tiroid Uyarıcı Hormon)
 • E2: Estradiol
 • ß-HCG: Beta Human Chorionic Gonatdotropin
 • FER: Ferritin
 • B12: Vitamin B12
 • FOL: Folik Asit
 • Testosteron
 • DHEA-SO4: Dehidro Epi Androstendion-sülfat
 • 17-alfa-OH-P: (17-alfa-hidroksi-progesteron)

kan-tahlili

3. Tümör Belirteçleri

 • AFP: Alfa-Fetoprotein
 • CEA: Karsinoembriyolojik antijen
 • CA 125: Karbonhidrat antijen 125
 • CA 15–3: Karbonhidrat antijen 15-3
 • CA 19–9: Karbonhidrat antijen 19-9
 • PSA: Prostat-Spesifik Antijen
 • Free PSA: Serbest PSA

 

4. Pıhtılaşma tahlilleri

 • PTZ: Protrombin Zamanı
 • APTZ: Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı
 • Kanama zamanı
 • Pıhtılaşma zamanı
 • Fibrinojen
 • D-Dimer
 • Fibrin yıkım ürünleri

 

5. Hematoloji tahlilleri

 • Hemogram (kan sayımı)
 • Periferik yayma
 • Sedimantasyon

 

6. Hepatit Tahlilleri

 • HbsAg
 • Anti-Hbs
 • Anti-HAV IgM
 • Anti-HAV Total
 • HbeAg
 • Anti-HBe
 • Anti-HIV
 • Anti-HCV

 

7. İmmünoloji tahlilleri

 • Kompleman testleri (C3,C4)
 • İmmünglobulin testleri (IgG, IgA, IgM)

 

8. Kan kültür tahlili

9. Genetik tahliller

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir