Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Tahlil Sonuçları sistemini içeren, laboratuvar, test, tetkik ve kan tahlil sonuclari sorgulama ve öğrenme sitesi.

Hastane: Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Telefon Numarası: 0262 303 7575
Faks: 0262 303 8003
Adres: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
E-Posta: hastanehi@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi tahlil sonuçları bilgilerinizi öğrenmek için;

  • T.C Kimlik No
  • Barkod No bilgilerinizi girmelisiniz.

kocaeli-universitesi-hastanesi-tahlil-sonuclari

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Tahlil Sonuçları bilgilerinizi öğrenmek için aşağıda bulunan Tahlil Sonuçları Butonuna tıklamanız gerekir.
tahlil-sonuclari

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarları Tahlil Sonuçlanma Süreleri

ACİL LABORATUVARI
Birim Sorumlusu:  Prof. Dr. Hale MARAL KIR
Telefon                 :  0(262) 303 75 57  –  75 48

Test Adı
 Glukoz, Üre, Kreatinin, AST, ALT, GGT, ALP, T.BİL, D.BİL, T.PRO, ALBUMİN, Ü.ASİT, CPK, CKMB, Alkol, Amilaz, Magnezyum, Sodyum, Potasyum, Klor, Kalsiyum, CRP
 Amonyak
 Hemogram, Sedimantasyon, Periferik Yayma
 Protrombin Zamanı, APTT, D-DİMER
 Tox Drug Screen
 Stroke Panel
 Tam İdrar Tetkiki, Gebelik Testi, İdrarda Reduktan Madde
 Gaitada Gizli Kan Araması
 Mikrobiyoloji; İdrar, Balgam, Boğaz, Yara, Plevra, Periton, v.b.
 Kan Gazları

TÜBERKULOZ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu:  Yard. Doç. Dr. Devrim DÜNDAR
Telefon                 :  0(262) 303 74 43  –  82 58

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 ARB Boyama  İdrar, Balgam, v.b. 1 ml.  Hergün / 1 Saat Sonra
 Mikobakteri Kültürü (Klasik Yöntem)  İdrar, Balgam, v.b. 1 ml.  Hergün / 1 Saat Sonra
 Mikobakteri Kültürü (Oto. Sistem)  İdrar, Balgam, v.b. 1 ml.  Hergün / 50 Gün Sonra

KOAGULOMETRE LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Meliha MERİÇ KOÇ
Telefon                 :  0(262) 303 70 82  –  85 82

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Protrombin Zamanı  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra
 APTT  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra
 Fibrinojen  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra
 D-Dimer  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra
 Anti Trombi 3  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra
 Faktör 5  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Örnek Biriktikçe / Ort. 15 Gün Sonra
 Faktör 7  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Örnek Biriktikçe / Ort. 15 Gün Sonra
 Faktör 8  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Örnek Biriktikçe / Ort. 15 Gün Sonra
 Faktör 9  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Örnek Biriktikçe / Ort. 15 Gün Sonra
 Faktör 13  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Örnek Biriktikçe / Ort. 15 Gün Sonra
 Protein S  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra
 Protein C  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra
 Faktör İnhibitör Tayini  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra
 Von Willebrant Faktör  Sitratlı Tüp, 3 ml.  Hergün / 30 Dakika Sonra

ELİSA LABORATUVARI
Birim Sorumlusu:  Doç. Dr. Gülden SÖNMEZ TAMER
Telefon                 :  0(262) 303 74 66  –  82 63

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 ELİSA; HBsAg, Anti HBs, Anti HBc IgG, Anti HBc IgM, HbeAg, Anti Hbe, Anti HAV IgG, Anti HAV IgM, Anti HCV, Anti HIV 1-2, CMV IgG, CMV IgM, CMV IgG Avidite, Rubella IgG, Rubella IgM, Toxoplazma IgG, Toxoplazma IgM, Toxoplazma IgG Avidite, Anti TG, Anti TPO  Serum, 5 ml.  Hergün / 1 gün sonra
 SERUM İLAÇ DÜZEYİ; Digoxin, Fenitoin, Fenobarbital, Teofilin, Valproik asit, Karbamazepin, Methotrexate, Cycpolorine düzeyi  Serum, 5 ml.  Hergün / 1 gün sonra

PCR LABORATUVARI
Birim Sorumlusu:  Yard. Doç. Dr. Mustafa SAYAN
Telefon                 :  0(262) 303 85 71  –  82 66

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 HBV-DNA (Viral yük), HCV-RNA (Viral Yük), HDV-RNA (Kalitatif), HCV Genotiplendirme, HIV PCR, HIV RNA (Viral yük), HBV Genopiplendirme, HBV ilaç direnç paneli, Parvovirüs B19,  Düz Kan, 5 ml. (Serum)<  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 HPV PCR (Dokuda)  Doku, Servikal sürüntü, Asp materalleri, Biyopsi vb. Klinik örnekleri  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 Brucella PCR  Tam kan, Kan kültür örneği, Eklem sıvısı, BOS, Kİ, Asp materyalleri, Biyobsi vb. Klinik örnekler  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 CMV PCR  Tam kan, Plazma (Edta’lı kan), BOS, İdrar, BAL, Kİ, Eklem sıvısı, Asp materyalleri, Biyopsi, Parafinli doku kesitleri vb. Klinik örnekler  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 HSV TİP 1 PCR  Vezikül ve döküntü örnekleri, BOS, idrar, BAL, Kİ, Eklem sıvısı, Asp materyalleri, Biyopsi, Parafinli doku kesitleri, Plazma(Edta’lı Kan) vb. Klinik örnekler  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 HSV TİP 2 PCR  Ürogenital sürüntü, Biyopsi, Vezikül ve Döküntü örnekleri, BOS, İdrar, BAL, Kİ, Eklem sıvısı, Asp materyalleri, Parafinli doku kesitleri, Plazma(Edta’lı kan) vb. Klinik örnekleri  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 M. TBC PCR  Kültür örneği, BOS, İdrar, BAL, Kİ, Eklem sıvısı, Asp materyalleri, Biyopsi, Parafinli Doku kesitleri vb. Klinik örnekleri  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 VZV-DNA PCR  Vezikül ve Döküntü örnekleri, BOS, Kİ, Eklem sıvısı, Asp materyalleri, Biyopsi, Parafinli doku kesitleri, Plazma (Edta’lı kan) vb. Klinik örnekleri  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 EBV PCR (Kantitatif)  Tam kan, Lenfoid dokular ve Sürüntüler, BOS, Kİ, Eklem sıvısı, Asp materyalleri, Biyopsi, Parafinli doku kesitleri, Plazma (Edta’lı Kan) vb. Klinik örnekler  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 F. tularensis PCR  Lenf asp materyalleri, Boğaz sürüntüsü, Biyopsi, Parafinli doku kesitleri vb. Klinik örnekler  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 RSV-RNA PCR  Tüm solunum yolu örnekleri, Biyopsi, Parafinli kesitler vb. Klinik örnekler  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 HHV-8 PCR  BOS, Kİ, Kİ slaytları, Biyopsi, Parafinli kesitler vb. Klinik örnekler  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 HPV Genotiplendirme  Servikal sürünü, Asp materyalleri, Biopsi vb. Klinik Örnekler  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)
 M.TBC Rifampisin Direnci  M.TBC Pozitif (+) örneklerde bakılmaktadır.  Örnek Biriktikçe (Ortalama 15 Gün)

PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Gülden SÖNMEZ TAMER
Telefon                 :  0(262) 303 74 46  –  82 70

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Dışkıda Parazit  Dışkı materyali, Ceviz büyüklüğünde  Hergün / 3 Saat Sonra
 Gaitada Gizli KAN  Dışkı materyali, Ceviz büyüklüğünde  Hergün / 3 Saat Sonra
 Dışkıda Rota Virüs  Dışkı materyali, Ceviz büyüklüğünde  Hergün / 3 Saat Sonra
 Clostridium Dif. Tok. A-B  Dışkı materyali, Ceviz büyüklüğünde  Hergün / 3 Saat Sonra
 H.pylori antijen aranması  Dışkı materyali, Ceviz büyüklüğünde  Hergün / 3 Saat Sonra
 Kemik İliği ve Kanda Plazmadium  Kemik iliği, Kan  Hergün / 3 Saat Sonra
 Kemik İliği ve Dokuda Leishmania  Kemik iliği, Doku  Hergün / 3 Saat Sonra
 Deride Parazit (Demodex, Sarcoptes)  Deri örneği  Hergün / 1 Saat Sonra
 Kist Sıvısında Skoleks aranması  Ameliyat, Ponksiyon materyali  Hergün / 1 Saat Sonra
 Pneumocytis carinii aranması  BAL, Balgam  Hergün / 1 Saat Sonra

NEFELOMETRE LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Prof. Dr. Hale MARAL KIR
Telefon                 :  0(262) 303 72 57  –  75 57

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 ASO  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 CRP  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 RF  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 IgA  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 IgM  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 IgG  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 C3  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 C4  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 Seruloplazmin  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 Haptoglobulin  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 B2 Mikroglobulin  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 High Sensitif CRP  Düz kan, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)

BİYOKİMYA LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Prof. Dr. Hale MARAL KIR
Telefon                 :  0(262) 303 75 57  –  75 48

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Glukoz, Üre, Kreatinin, T.Bil.D.Bil.AST, ALT, GGT, LDH, ALP, AMİLAZ, T.Protein, Albumin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, OGTT, TKŞ, Ü.Asit, Kolinesteraz, Demir, Demir.Bağlama, CPK, CKMB, Trigliserid, T.Kolesterol, HDL, LDL, VLDL  Düz kan, 5 ml. (Serum)  Hergün, (1 saat sonra)
 Amonyak  Edtalı kan, buzda 3 ml.  Hergün, (15 dakika)
 BOS;
Glukoz,Protein,Klor,v.b…
 BOS, 1 ml.  Hergün, (15 dakika)
 Spot idrar;
Albumin, Protein, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Klor, Amilaz, Üre, Kreatinin, Magnezyum, Ü.Asit, Fosfor
 İdrar, 3 ml.  Hergün,(2 saat sonra)
 24 Saatlik idrar;
Albumin, Protein, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Klor, Amilaz, Üre, Kreatinin, Magnezyum, Ü.Asit, Fosfor, K.Klerens
 24 saat toplanmış idrar,  Hergün,(2 saat sonra)

 FLOW SİTOMETRE LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Gülçin GACAR
Telefon                 :  0(262) 303 88 38  –  86 34

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 AKUT LÖSEMİ PANELİ  Edtalı kan, (Kemik iliği) 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 2.AŞAMA  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 HIV PANELİ  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 BİFENOTİPİK PANEL  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 İMMUN YETMEZLİK  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 KRONİK LÖSEMİ  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 PNH PANELİ  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 TROMBOSİT PANELİ  Coagulometre tüpü, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 IL-6  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 CD1A  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 ANNEXIN V  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 CD143  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün,(Ortalama 3-5 gün)
 Kollajen Epinefrin Agregasyonu  Coagulometre tüpü, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 Kollajen ADP Agregasyonu  Coagulometre tüpü, 3 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 ASPI TEST  Özel trombinli tüp 5 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 COL TEST  Özel trombinli tüp 5 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 ADP TEST  Özel trombinli tüp 5 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 TRAP TEST  Özel trombinli tüp 5 ml.  Hergün,(1 saat sonra)
 RISTO TEST  Özel trombinli tüp 5 ml..  Hergün,(1 saat sonra)

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu:  Yard. Doç. Dr. Devrim DÜNDAR
Telefon                 :  0(262) 303 84 43  – 82 56

Test Adı
  Gram Boyama, Balgam kültürü, Boğaz kültürü, Dışkı kültürü, İdrar kültürü, Vajen Genital akıntı kültürü, Yara kültürü, Trakeal aspirat kültürü, Bronş lavajı, Diğer kültürler,

NOT: Tam otomatik Bakteri idantifikasyon ve Antibiyogram cihazı kullanılmaktadır.

HEMATOLOJİ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu:  Doç. Dr. Meliha MERİÇ KOÇ
Telefon                 :  0(262) 303 70 82  –  82 60

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Hemogram (22 parametre)  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün / 30 dakika sonra
 Periferik yayma  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün / 1 Saat Sonra
 Sedimantasyon  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün / 15 dakika sonra
 Retikülosit sayımı  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün / 1 Saat Sonra
 Kan Grubu ve RH  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün / 30 dakika sonra
 Direct coombs  Edtalı kan, 3 ml.  Hergün / 15 dakika sonra
 İndirect coombs  Düz tüp, 2 ml  Hergün / 2 saat sonra

MİKOLOJİ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu:  Doç. Dr. Sema KEÇELİ ÖZCAN
Telefon                 :  0(262) 303 75 41  –  85 57

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Mantar aranması ve kültür  Deri ve tırnak kazıntıları, Doku, Biyopsi materyali, vb.  Hergün / 7 – 20 Gün Sonra
 Mikroskobik inceleme  Deri ve tırnak kazıntıları, Doku, Biyopsi materyali, vb.  Hergün / 15 – 30 Dakika Sonra
 Antifungal duyarlılık testi  Deri ve tırnak kazıntıları, Doku, Biyopsi materyali, vb.  Pozitif Mantar sonuçlarında 24 saat sonra
 Galaktomannan  Serum 3 ml.  Hergün / Örnek biriktikçe

ELEKTROFOREZ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Prof. Dr. Hale MARAL KIR
Telefon                 :  0(262) 303 75 57  –  75 48

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Protein Elektroforez  Serum, 5 ml.  Örnek biriktikçe / 15 gün sonra
 Hemoglobin Elektroforez  Edtalı kan, 3 ml.)  Örnek biriktikçe / 15 gün sonra

İDRAR LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Prof. Dr. Hale MARAL KIR
Telefon                 :  0(262) 303 75 57  –  75 48

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Tam idrar tetkiği (Oto. sistem)  İdrar, 5 ml.  Hergün / 15 dakika sonra
 Gebelik Testi(idrarda)  İdrar, 1 ml.  Hergün / 15 dakika sonra
 Hücre Sayımı  BOS,CSF,Diğer. 3 ml..  Hergün / 15 dakika sonra
 Reduktan Madde(idrarda)  İdrar, 1 ml  Hergün / 15 dakika sonra

ALERJİ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu:  Doç. Dr. Gülden SÖNMEZ TAMER
Telefon                 :  0(262) 303 74 46  –  82 71

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Alerji;
Total IgE,Phadiatop, ECP(Eozin katyonik protein, Tryptase
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 MİTE;
d1 D.pteronyssinus, d2 D.farinae, hx2 (d1,d2,h2,i6)
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 GIDA PANELİ;
f1 Yumurta beyazı, f2 Süt, f3 Balık, f4 Buğday, f25 Domates, f93 Kakao, f75 Yumurta sarısı, fx5(f1,f2,f4,f13,f14)
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 ÇİMEN POLENLERİ;
g3 Ayrık otu, g4 Çayır otu, g5 Delice otu, g6 Timoty, g8 Çayır çimeni, gx1(g3,g4,g5,g6,g8), gx4(g1,g5,g7,g12,g13)
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 KÜFLER;
m1 P.notatum, m3 A.fumigatus, m6 A.alternata, mx2(m1,m2,m3,m5,m6,m8)
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 OT PANELİ;
w6 Misk otu, w10 Akkazayağı, wx1(w1,w6,w10,w11)
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 İLAÇLAR;
c1 Penisilin G, c1 Penisilin V
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 BÖCEKLER;
i1 Bal arası, i3 Eşek arısı
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 EPİTELLER;
e1 Kedi, e5 Köpek, ex2(e1,e5,e6,e87,e83)
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 AĞAÇLAR;
t3 Huş ağacı, t14 Kavak, t12 Söğüt, tx5(t2,t4,t8,t12,t14) tx6(t1,t3,t5,t7,t10)
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra
 DİĞER;
k82 Latex
 Serum, 3 ml.  Örnek biriktikçe / 5 gün sonra

HORMON LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Prof. Dr. Hale MARAL KIR
Telefon                 :  0(262) 303 72 57  –  75 55

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Total T3, Total T4, TSH, Serbest T3, Serbest T4, Growht hormon, Parathormon, Kortizol, ACTH, FSH, LH, DHEA-SO4, Esradiol(E2), Prolaktin, Total Testosteron, Progesteron, Beta HCG, Serbest Beta HCG, SHBG, C-Peptit, İnsülin, PSA, Serbest PSA, Ca 125(OM-MA), Ca 15-3(BR-MA), Ca 19-9(GI-MA), CEA, AFP, İkili test(PAPP-A HCG), Üçlü Test(E3-HCG-AFP), Ferritin, Folat düzeyi, B12 Vitamin düzeyi, Triglobulin.  Serum, 3 ml.  Hergün / 1 Gün Sonra

İFA LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Prof. Dr. Hale MARAL KIR
Telefon                 :  0(262) 303 75 57  –  84 94

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 İFA PANELİ;
ANA (Anti Nükleer Antikor), Anti mitokodrial antikor (AMA), Anti düz kas antikoru (ASMA), Ati ds-DNA(İFA), LKM(İFA), Ati nötrofil stoplaz.ant (ANCA), Anti adacık hücre antikoru(ICA), Anti ENA screening, Endomysium / Gliadin IgA, Endomysium / Gliadin IgG, EBV Profil IgG, EBV Profil IgM, Parsiyel hücre antikoru (PCA), Ama Profili, Karaciğer Profili
 Düz Tüp Serum 5 ml.  Örnek biriktikçe 15 gün sonra
 ELİSA PANELİ;
Anti CCP, Gliadin IgA, Gliadin IgG, Anti TTG IgA, Anti TTG IgG, Kardiyolipin IgG, Kardiyolipin IgM, Anti TSH reseptör antikor, Anti GAD
 Düz Tüp Serum 5 ml.  Örnek biriktikçe 15 gün sonra

SEROLOJİ LABORATUVARI
Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Meliha MERİÇ KOÇ
Telefon                 :  0(262) 303 72 80  –  82 63

Test Adı Örnek ve Alım Koşulları Çalışma ve Sonuçlama Zamanı
 Monospot, RPR, TPHA, Rose Bengal, Brucelle Aglütinasyonu, Brucella coombs, Salmonella tüp aglütinasyonu, F.tularensis mikro aglütinasyon, Serbest testosteron, Renin, Aldeosteron, Kalsitonin, Leptin, Anti insülin antikor, Eritropoetin, 1,4 Delta Androstenedion, 5 Hidroksi indol asetik asit, 17 OH Progesteron, 1,25 dihidroksi vitamin D, NTX Serum testi, İnsülin like growht faktör IGF-1, İnsülin like growht faktör IGFBP-3, 25 OH Vitamin D, Anti HDV IgM, Anti HDV IgG, Hidatidosis, Leishmania antikor aranması.  Düz kan 5 ml.  Örnek biriktikçe 15 gün sonra

Hastanenin Haritadaki Konumu

Hastanenin Google Maps Sisteminde kayıtlı olan konumu sayfamızda gösterilmektedir. Herhangi bir taşınma veya yanlış konum bilgisinden dolayı sorun yaşamamanız için hastaneye telefon numarasından ulaşarak konum hakkında bilgi edininiz. Harita konumunun yanlış olması durumundan doğacak sorunlardan sitemiz sorumlu tutulamaz. Haritadaki “Daha büyük haritayı görüntüle” yazısına tıklayarak bulunduğunuz konumdan, hastanemizin bulunduğu konuma yol tarifi alabilir, hastanemize olan mesafenizi km cinsinden öğrenebilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

kocaeli universitesi hastanesi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde 111 Profesör, 61 Doçent, 54 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 329 Araştırma  Görevlisi, 676 Yardımcı sağlık Personeli, 114 İdari Teknik Görevli, 73 Yardımcı Hizmetlerde Görevli ve 21 Teknik Hizmetlerde Görevli, 706 (veri Hazırlama, Temizlik, Güvenlik ve Yemekhane) personeli ile hizmet vermektedir.

Polikliniklerde günde ortalama 2000 kişiye hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Hastanemiz yatak kapasitesi 700 olup 49 yatak yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaktadır. Hasta yatak odaları 1 ve 2 kişilik olup, her oda da banyo ve Wc mevcuttur.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Bölümleri

Dahiliye

Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, A Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Hergün ortalama 45 hastaya hizmet verilmektedir.
” Salı günleri konsey günü olması nedeniyle hasta bakılmamaktadır.”
 Sekreter Numarası :     0 262 303 85 04

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, B Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Hastalarımız hergün poliklinik danışmadaki numaratörden numara alarak muayene olabilirler.
” Perşembe Günleri Konsey Günü Olması Nedeniyle Hasta Bakılmamaktadır.”
 Sekreter Numarası :     0 262 303 82 19

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, D Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Hergün ortalama 40 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 72 61

Osteoporoz Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, D Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Perşembe ve Cuma günleri 10 hasta için randevu verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 72 61

İREM Polikliniği

 Yeri :     Yahya Kaptan Süleyman Demirel Sanat Merkezi Yanı
           Pazartesi   : 25 Hasta,
Salı            : 15 Hasta,
Çarşamba : 10 Hasta,
Perşembe : 15 Hasta,
Cuma       : 10 Hasta için randevu verilmektdir.
 Sekreter Numarası :     0 262 312 74 81

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Hergün ortalama 40 hastaya hizmet verilmektedir.
“Cuma toplantı nedeniyle poliklinik 10:30’da başlamaktadır. Haftanın değişen 1 günü öğlene kadar hasta bakılmamaktadır.”
 Sekreter Numarası :     0 262 303 81 75

Astım – KOAH Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Günlük 5 hasta için randevu verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 81 75

Sigara Bırakma Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Günlük 10 hasta için randevu verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 81 75

Kardiyoloji Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Hergün ortalama 55 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 73 03

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Hergün ortalama 55 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 73 74

Parkinson Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Pazartesi 10 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 73 74

Epilepsi Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Çarşamba 10 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 73 74

Baş Ağrısı Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Salı 8 hastaya, Perşembe 12 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 73 74

Demans Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Perşembe 10 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 73 74

Multipl Skreloz Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, C Koridorunda Hizmet Vermektedir.
 Salı 8 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 73 74

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği

 Yeri :     A 11 Blok, B Koridorunda Hizmet Vermektedir.
  Hergün ortalama 35 – 40 hastaya hizmet verilmektedir.
 Sekreter Numarası :     0 262 303 82 19

Radyasyon Onkoloji Polikliniği

 Yeri :     C Blok, 1 Katta Hizmet Vermektedir.
 Hergün ortalama 45 – 50 hastaya hizmet verilmektedir.
“Salı ve Perşembe Günleri Öğleden Sonra, Cuma Günü Konsey Günü Olması Nedeniyle Hasta Bakılmamaktadır.”
 Sekreter Numarası :     0 262 303 78 84

Medikal Onkoloji Polikliniği

 Yeri :     C Blok, 1 Katta Hizmet Vermektedir.
 Hergün ortalama 100 hastaya hizmet verilmektedir.
“Cuma Günü Konsey Günü Olması Nedeniyle Hasta Bakılmamaktadır.”
 Sekreter Numarası :     0 262 303 78 84

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli adresinden gidebilir ve tahlil yaptırabilirsiniz. Yaptırdığınız tahlillerin sonuçlarını bu sayfa aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa hastaneye 0262 303 7575 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Tahlil-Sonuclari.Org

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir